Lieksanjoki

Lieksanjoen melontareitti alkaa itärajan tuntumasta Ruunaanjärven yläpuolelta ja päättyy yleensä Naarajoen sillalle. Alla kuvataan Lieksanjoki kuitenkin vain Matkalahdelta Siikakoskelle, koska tämä väli on joen yleisimmin melottu osuus (erityisesti Neitikoskelta Siikakoskelle). Paasikoskea lukuun ottamatta kaikkien koskien kohdalla suositellaan niihin tutustumista rannalta ennen laskua.

Lieksanjoki on kesäisin paikallisten koskenlaskuyrittäjien ahkerassa käytössä. Tästä syystä Neitikosken osalle on sovittu erityissäännöt vahinkojen välttämiseksi. Ylävirrasta Neitikoskelle saapuva alus (esim. kajakki, kanootti, kumivene tai puuvene) ei voi suoraan laskea koskea alas, koska koskessa on melkein aina melojia.

Sovittu käytäntö on seuraava. Ylävirrasta saapuvan aluksen kippari nostaa melan/airon pystysuoraan ylös hyvissä ajoin ennen Neitikoskea merkiksi siitä, että haluaa laskea kosken alas. Kosken alla olevat melojat vastaavat tähän joko pystysuoraan ylös nostetulla melalla tai vaakatasossa ylös nostetulla melalla. Pystymela tarkoittaa, että koski on vapaa melojista ja alus voi laskea kosken alas. Vaakatasossa oleva mela tarkoittaa, että koskessa on melojia, joten alus ei voi laskea koskea alas, vaan sen on odotettava kosken vapautumista. Yleensä luvan kosken laskemiseen saa alle minuutissa.

Neitikoski sijaitsee Ruunaan Retkeilykeskuksen välittömässä läheisyydessä. Lisätietoja keskuksen palveluista ja Ruunaan alueen muista harrastusmahdollisuuksista löytyy täältä

0 km

Matkalahti, veneenlaskuluiskat, laituri.

5 km

PAASIKOSKI. Luokka I. Kulkukelpoisuus hyvä / erinomainen.

Pieni virta. Matalalla vedellä paras laskuväylä on vasen ja oikea ranta aivan rannan tuntumassa. Uoma on matala. Kosken niskalla tulipaikka oikealla ja kosken alla laavu vasemmalla.

6 km

HAAPAVITJA. Luokka II. Pituus 1200 m ja putous 6,1 m. Kulkukelpoisuus hyvä / erinomainen.

Suurimmat aallot ovat heti kosken alussa riippusillan alapuolella ensimmäisen 400 m:n matkalla. Loppuosaltaan koski on helppo. Helpoin laskureitti on sillan jälkeen vasemman rannan tuntumassa. Ennen siltaa oikealla on stoppari, jota kokemattoman melojan on syytä välttää. Ennakkotarkastus on tarpeellinen. Kosken niskalla ja kosken alla laavut oikealla puolella jokea.

9 km

NEITIJÄRVI. Reitti kääntyy jyrkästi oikealle luoteeseen.

Saunaniemen laavu. Huuhkajanvaaran näköalapaikka. Järven suurin saari, Neitisaari, voidaan ohittaa kummalta puolelta tahansa. Saaressa telttapaikka ja laavu.

14 km

KIRPPUVIRTA.

15 km

NEITIKOSKI. Luokka II. Pituus 200 m ja putous 1 m. Kulkukelpoisuus erinomainen.

Kosken puolessa välissä on suuri lähes kosken levyinen stoppari, joka saattaa pysäyttää ja kaataa kokemattoman melojan. Väylän oikea puoli on kivinen. Suositeltava laskureitti on väylän vasen puoli. Stopparin voi kokenut meloja ohittaa aivan vasemman rannan tuntumasta. Stoppari on helpoimmin läpilaskettavissa stopparin keskellä olevan ”kielen” kohdalta. Kosken alla laavu vasemmalla. Ruunaan retkeilykeskus.

17 km

NAUKUNIEMI. Tulipaikka Naukuniemen kärjessä Kattilajärven keskellä.

17,5 km

KATTILAKOSKI. Luokka II. Pituus 150 m ja putous 1,4 m. Kulkukelpoisuus erinomainen.

Kattilakosken ympäristössä olevat taukopaikat ovat koskenlaskuyrittäjien käytössä. Käyttö sallittu vain yrityksen luvalla. Kosken alaosassa on suuria teräviä aaltoja sekä pyörteitä. Erityisesti on huomioitava molemmin puoleiset poikkeuksellisen voimakkaat akanvirrat, jotka kaatavat helposti niihin varautumattoman melojan. Suositeltava laskureitti on uoman keskiväylä.

18,5 km

MURROOJÄRVI.

Murroojärvellä tulipaikka molemmilla puolilla jokea ennen Murrookosken niskaa.

20 km

MURROOKOSKI. Luokka II. Pituus 300 m ja putous 2.6 m. Kulkukelpoisuus hyvä / erinomainen.

Reitin vaikein koski. Koski on kivinen ja siinä on suuria aaltoja sekä stoppareita. Varsinkin kosken loppuosa on kuivalla erittäin kivinen. Suositeltava laskureitti on väylän vasen puoli. Laavut molemmilla puolilla jokea kosken alapuolella. Tulipaikka kallion päällä vasemmalla ennen Siikakoskea.

21 km

SIIKAKOSKI. Luokka II. Pituus 1300 ja putous 4,6 m. Kulkukelpoisuus erinomainen.

Kosken alkuosassa kaksi saarta, jotka on yhdistetty kivipadolla. Koski kaartaa aluksi jyrkästi vasemmalle. Suurimmat aallot ensimmäisen 50 m:n matkalla väylän vasemmassa laidassa. Loppuosaltaan koski on helppo. Kaarteessa päävirta painaa melojaa kohti etuoikealla olevaa saarta, mikä on syytä huomioida laskureittiä valittaessa. Yläosan suurimmat aallot ovat ohitettavissa väylän oikeaa reunaa laskettaessa. Tulipaikka saaressa, kosken alkuosan jälkeen laavu.

22,5 km

Siikakosken maihinnousupaikka. Tie rantaan, tulipaikka, Puucee, roskakori. Siikakosken jälkeen alkaa rauhallinen jokiosuus.

Vedenkorkeus

Sijainti