Kipinä

Iijoen Kipinänkoski on monien melojien kantapaikka, koska se tarjoaa melottavaa läpi kesän, helpon pääsyn joelle ja sieltä pois. Akanvirrat ovat selkeitä. Vaaranpaikkoja ei juuri ole, vaikka joutuu uimasilleen. Kosken tarjoilemat aallot ja stopparit eivät ole Suomen suurimpia, mutta paikka sopii mainiosti koskimelontaterän ylläpitoon. Jää siirtelee kosken kiviä, joten paikat muuttuvat muutaman vuoden välein.

Ajomatka Oulusta Kipinään on noin 45 minuuttia. Aja Kuusamontietä n. 60 km ja käänny vasemmalle kohti Kipinää, joka on myös kylän nimi. Ajettuasi pari kilometriä tie ylittää Iijoen, Kipinänkoski on sillan alla. Parkkeeraus tapahtuu sillan jälkeen bussipysäkille. Kosken alapuolisesta venevalkamasta pääsee helposti takaisin parkkipaikalle pellon poikki kävellen.

Tulva-aikaan Kipinä on tasainen ja aaltoihin pääseminen on työlästä. Veden laskettua tilanne paranee.

Korkealla vedellä, 108.1 – 108.9, laskijan oikeanpuolimmaiseen silta-aukkoon rannan viereen muodostuu hidas surffiaalto, joka veden vähetessä muuttuu stopparimaisemmaksi. Aalto toimii alarajaa 108.1 matalammalla vedellä, mutta aallon alapuolella on tällöin liian matalaa. Aallossa ei ole akanvirtaa, mutta kantomatka on lyhyt, 2-20 metriä.

Kipinän paras pelipaikka muodostuu keskimmäisen silta-aukkon sivuun. Vuonna 2020 hontto on toiminut erinomaisesti veden korkeuden ollessa 107.7 – 108.1. Veden korkeudella 107.7 honton alapuolella on jo melko matalaa ja kypärä ja mela saattavat kolista. Upotuspaikkaa kannattaa katsella honton ulkoreunasta, pilarin puoleinen osa on matala etenkin matalalla vedellä. Korkeammalla vedellä, lukemasta 107.85 ylöspäin, stopparin ulkoreunaan tulee kapea mutta helposti surffattava aalto-osa. Stopparissa on pitkä ja rauhallinen akanvirta siltapilarin alla.

Kipinän perinteisimmät pelipaikat ovat ala-aallot. Ilmeisesti vuoden 2018 kevättulva huononsi ala-aaltoja merkittävästi. Koko aaltojono on merkittävästi aiempaa matalampi. Ykkösaalto on jotenkuten surffattavissa pelipaatilla vedenkorkeudella 107.3 – 107.8. Tätä matalammalla aallon pito huononee merkittävästi, esimerkiksi korkeudella 107.25 pelipaatilla on nojattava voimakkaasti eteen, että aallossa pysyy. (Ennen vuotta 2018, korkeus 107.25 oli erittäin hyvä aaltoliikkeiden harjoitteluun.) Alle 107.3 vedellä ykkös- ja kakkosaaltoja voi surffata pidemmillä kajakeilla aina korkeuteen 106.8 asti, mahdollisesti alemmaskin. Alle 107.7 vedenkorkeudella ykkösaaltoon pääsee surffarin vasemmalta akanvirrasta, mutta tämä on nykyisellään varsin haastavaa. Oikean puolen akanvirrasta pääsee ykkös- ja kakkosaaltoihin alle 107.4 vedellä.

Kipinän ala-aallot soveltuvat kajakin lisäksi myös koskisuppailuun.  Parhaimmillaan vesi lienee edelleen, kun Pudasjärven mittari laskee alle 107.3m:een.

Kipinän vesitilannetta kannattaa tarkkailla Pudasjärven vedenpinnankorkeusmittaria käyttäen. Kipinästä on saatavissa myös omat, laskennalliset tiedot, mutta nämä eivät perustu mittariin, eivätkä ole luotettavia. Jos linkki ei ole päivittynyt, voi ajantasaista tietoa kysyä Pohjolan Voimalta numerosta 050-3133306.

Kipinän sillanalushontto

Vedenkorkeus Pudasjärvellä (mittari)

Virtaama Kipinässä (laskennallinen)

Veden lämpötila Kipinässä

Sijainti